Shorinjiryu Sweden

Hantering av personuppgifter

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem.
Inom vår förening hanterar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i vårt medlemsregister, bokföring och årsredovisning, ansöka om bidrag, ta upp beställningar av dräkter och kläder, arrangera tävlingar och träningsläger, bilder, video och information på föreningens hemsida och i sociala medier, kontakt med medlemmar via e-post, sms och chat appar, anmälan och registrering av träningar samt graderingar. 

I föreningens integritetspolicy finns mer information om hur och varför vi sparar personuppgifter samt vilka rättigheter de registrerade har. 

Vid frågor kring hanteringen av personuppgifter vänligen kontakta styrelsen i föreningen via e-post kyudokan1@gmail.com. 

Integritetspolicy

Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter

Begäran om registerutdrag

Instruktion för behandling av ostrukturerat material

Uppförandekod för idrottsrörelsen - behandling av personuppgifter

Registerförteckning Märsta Okinawa Karate-do

Länk till Riksidrottsförbundets hemsida med mer information om personuppgiftshantering i idrottsföreningar