Märsta Okinawa Karate-do Förening

Terminsavgift

Vår- och hösttermin: 850 kr/ termin för vuxna och 500 kr/ termin för barn.

Sommartermin: 350 kr för vuxna och 200 kr för barn. 

Medlemmar som har fyllt 16 år ska betala terminsavgift som för vuxen. 

Rabatter

Föräldrar: 50 % rabatt på terminsavgiften för föräldrar till barn som tränar 

Studerande: 50 % rabatt på terminsavgiften för de som studerar på heltid  och är 16 år och äldre

Medlemsavgift

100 kr per år och medlem för både vuxna och barn. 

Medlemsavgiften betalas en gång per år den första terminen för nya medlemmar och på vårterminen för befintliga medlemmar. 

Betalning

Medlemsavgift och terminsavgift ska betalas till föreningens plusgiro:  383674-9
Märk din inbetalning med namn och vad betalningen avser.