Märsta Okinawa Karate-do Förening

Avgiften är 700 kr/ termin för vuxna och 350 kr/ termin för barn .

Avgiften för sommaren är 250 kr för vuxna och 125 kr för barn. 

Medlemmar som har fyllt 16 år ska betala terminsavgift somför vuxen. 

Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr per år och medlem både för vuxna och barn.  Som tidigare är den första terminen ett barn börjar träna gratis för barnets föräldrar ifall de tränar tillsammans med barnet.

Föreningens plusgiro:  383674-9, märk din inbetalning med namn och vad betalningenavser.