Märsta Okinawa Karate-do Förening

Kobudo betyder "Ancient Martial Arts" och syftar i detta fall till självförsvar med vapen. 

Tillsammans med Karate, har Kobudo utvecklats i Okinawa i många hundra år. Karate och Kobudo har utvecklats parallellt och är oskiljaktiga syskon med gemensamma rötter.

Kung Sho Shin (1477-1526) av Ryukyu (Okinawa) förbjöd privat ägande av svärd, pilbåge och övriga metallvapen, vilket fick invånare att lära sig använda dagliga verktyg för självförsvar och triggade igång utvecklingen av den Kobudo vi ser idag. 

1609 invaderades Okinawa av Satsuma klanen från södra Japan, vilka även använde skjutvapen i anfallet och på nytt förbjöds invånarna att bära någon form av vapen, vars förbud fortsatte att gälla i ett par hundra år. Detta fick invånare i Okinawa att träna självförsvar i hemlighet, både obeväpnad (Karate) och beväpnad (Kobudo) efter skymning eller tidig morgon innan soluppgång. Det är en av anledningarna till att så lite finns dokumenterat i skrift om Karate och Kobudo, då de under flera hundra år utvecklats i hemlighet.

Mellan ca 1392-1873 hade Okinawa ett alliansavtal med Kina, varav flera kinesiska familjer emigrerade till Okinawa, samt att invånare på Okinawa emigrerade till Kina varefter ett kulturellt utbyte skedde under ca 500 år. Under denna tid kom både Karate och Kobudo att bli influerad av kinesiska stilar som integrerades med inhemska självförsvarsmetoderna i Okinawa varav dagens Karate och Kobudo formades.

Fleraav de kata vi idag utövar i Shorinjiryu bär fortfarande namnet efter kinesiske upphovsmannen till teknikerna i kata som ex. Wanshu, Chinto och Kusanku, däremot många av Kobudo kata idag bär namnet från den plats på Okinawa de utövades ex. Chikin nu Kun eller Chikin Akachu nu Eku di (från Tsuken-jima) och Chinen Shikiyanaka nu Kun, eller upphovsman som Sakugawa nu Kun (Kanga Sakugawa 1786-1867). 

I Märsta Okinawa Karatedo Förening tränas Kobudo fristående från Karate, och utövare från andra Karatestilar är välkomna att träna endast Kobudo eller de som inte tränar någon kampsport sedan tidigare är välkomna att träna Kobudo som nybörjare. Vi rekommenderar dock att träna Karate parallellt med Kobudo för en djupare förståelse för arten och personlig utveckling. 

Exempel på några av de vapen vi tränar är: Bo, Sai, Tunkwa, Nunchaku, Eiku och Nichogama. 

Vi tränar i huvudsak Kobudo från Shimpo Matayoshi (1921-1997), men även Kobudo från Masakazu Kinjo sensei. Våra instruktörer i Kobudo är Hitoshi Oyakawa sensei, och Senkichi Oyakawa sensei.