Märsta Okinawa Karate-do Förening

Verksamheten vi bedriver i Märsta Okinawa Karatedo Förening är traditionell Okinawa Karatedo och Kobudo. 

Träningen är anpassad för både tjejer och killar i alla åldrar, och vi har en spridd åldersfördelning från 6 år till 60+ år. Träningen är inte tävlingsinriktad, utan fokuserad på traditionell träning och individuellt anpassad till

utövarens egna personliga förutsättningar och fysiska förmåga. Vi tränar hela kroppen, och utvecklar koordination, motorik, smidighet, snabbhet, balans, styrka, självdisciplin och koncentration vilket leder till ett ökat självförtroende och harmoni i kropp och sinne.

Karatestilen vi utövar kallas Shorinjiryu, och grundades av mästaren Chotoku Kyan (1870-1945) och fördes vidare intakt av Soke (Grandmaster) Joen Nakazato (1922-2010).

Vår chefsinstruktör Robert, är den första västerländska elev till Soke Joen Nakazato (Hanshi 10 Dan, samt av guvernören på Okinawa tilldelad utmärkelse som ovärderlig kulturell tillgång i Okinawa Karate och Kobudo) och Robert var den första att introducera denna karatestil i Sverige. 2008 mottog Robert lärarlicens (menkyo kaiden) i Shorinjiryu av Soke Joen Nakazato sensei. 

I Shorinjiryu genomförs träningen med mycket repetition av grundläggande tekniker, repetition av kata (sammansatta tekniker i ett rörelsemönster) och kumite (fightingövningar där man tillämpar teknikerna från kata i praktik).

Utöver tekniker, så har vi även en hel del fysisk träning för att bygga upp kroppen i syfte att nå optimal effekt i teknikträningen, samt skapa en sund och harmonisk kropp och sinne. 

De kata som tränas i Shorinjiryu är: Fukyugata Ichi, Fukyugata Ni, Fukyugata San, Ananku, Seisan, Wanshu, Passai, Gojushiho, Chinto, Kusanku och Tokumine no Kun. Utöver detta tränar vi i föreningen också Okinawa Kobudo med huvuddelen av kata från Shimpo Matayoshi (1921-1997), samt även Shinken Taira (1897-1970).

Efter bortgången av Soke Joen Nakazato (1922-2010) är Märsta Okinawa Karatedo Förening medlem av Okinawa Karatedo Shorinjiryu Shinkokai i Okinawa, Japan som leds av Senkichi Oyakawa sensei (Hanshi 9 Dan) och Hitoshi Oyakawa sensei (Hanshi 9 Dan), som båda är senior elever till Joen Nakazato sensei. Via Senkichi sensei och Hitoshi sensei har även Okinawa Kobudo från Shimpo Matayoshi blivit introducerad i föreningen, men även Kobudo från Masakazu Kinjo sensei.

 

För mer information om vår verksamhet rekommenderar vi er att besöka träningen och delta i några träningspass.